W związku z inicjatywą działającej w Polsce  firmy Technar Sp. z o.o. (obecnie: Technar Mikołów Sp. z o.o. Sp. K.) zasięg jej  działalności handlowej się stale powiększa, m.in. debiutując na wystawie przemysłowej w Bydgoszczy. Wyniki dotyczące frekwencji i zainteresowania prezentowanymi produktami były obiecujące i przewyższyły  oczekiwania, co wskazuje na pozytywne prognozy w przemyśle mechanicznym w tym regionie. W wystawie wzięło udział 151 wystawców reprezentujących 255 producentów z 20 krajów. Również ilość odwiedzających równa 2858 osób, była imponująca biorąc pod uwagę, że była to pierwsza edycja targów.

„Poziom i ilość rozmów na Innoformie, potwierdzają zdolność kierownictwa Technaru do zrozumienia branży i dynamiki rynku w Polsce” – powiedział Pan Alessandro Sorgato, prezes Yamawa Europe. „Cieszę się, że nasze rozwiązania gwintowe są prezentowane polskim klientom w tak profesjonalny sposób, łącząc najwyższą wiedzę techniczną z głęboką wiedzą na temat rynku”.

 

„Jesteśmy zadowoleni z wyników naszego pierwszego udziału w wystawie Innoform i uważamy, że nasza decyzja o uczestnictwie została doceniona przez konsumentów tego regionu, którzy mieli okazję zobaczyć i dotknąć wielu nowych rozwiązań do gwintowania, prezentowanych na naszym stoisku”, powiedział Pan Henryk Dłużewski, Prezes Technar Sp. z o.o. „Jakość i zakres oferty Yamawa są już uznane przez klientów w większości regionów Polski, a ta wystawa dała nam okazję zaprezentować te potężne rozwiązania dla nowej, ważnej publiczności w tej części kraju”.