ISO to skrót Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji, publiczna i niekomercyjna, określająca międzynarodowe normy w zakresie specyfikacji przemysłowych z wyjątkiem przemysłu energetycznego.

Yamawa uzyskała certyfikat ISO 9001 (System zarządzania jakością) oraz certyfikat ISO 14001 (System zarządzania środowiskowego)

Yamawa jako producent, który pierwszy w Japoni otrzymał certyfikat, pragnie kontynuować wytwarzanie oparte na wysokim poziomie kontroli jakości oraz przy zachowania jak najmniejszego wpływu na środowisko.

Yamawa Manufacturing Co.,Ltd

Pragniemy chronić środowisko dla przyszłych pokoleń, dzięki polityce przyjaznej środowisku naturalnemu.

Data uzyskania / Styczeń, 2003| Nr licencji / JQA-EM3465 |Czerwiec, 2006 |Przekształcony do ISO14001/2004


Kładziemy duży nacisk na wysoki poziom zadowolenia klientów oraz dalszy rozwój jakości naszych usług dla naszych klientów.

Data uzyskania / Październik, 2012 | Nr licencji / JQA-QMA14664


Yamawa Taps Co.,Ltd

Yamawa zdaje sobie sprawę z wpływu przemysłu na środowisko, z uwagi na to wdraża i rozwija technologie przyjazne środowisku.

Data uzyskania / Styczeń, 2003 | Nr licencji / JQA-EM2930 | *June, 2006 | Przekształcona do ISO14001/20042004

Yamawa kładzie wielki nacisk na zapewnienie ciągłości dostaw oraz na ciągłe poprawianie wysokiej jakości swoich produktów, które w pełni sprostają wymaganiom klientów.

Data uzyskania / Czerwiec, 1996 | Nr licencji / JQA-EM1318. *June, 2002 | Przekształcona do ISO9001/2000


Yamawa Precision Co., Ltd (Fabryka Fukushima)

Yamawa zmniejsza swój negatywny wpływ na środowisko, przestrzega zasad ochrony środowiska oraz poczynia wszelkie starania by stać się przedsiębiorstwem jeszcze bardziej przyjaznym środowisku.

Data uzyskania / Październik, 2002 | Nr licencji / JQA-EM2687 | *October, 2005 | Przekształcona do ISO14001/2004

Yamawa kładzie wielki nacisk na zapewnienie ciągłej dostawy oraz na ciągłe poprawianie wysokiej jakości swoich produktów, które w pełnie sprostają wymaganiom klientów.

Data uzyskania / Październik, 2000 | Nr licencji / JQA-QM5420 | *Czerwiec, 2002 | Przekształcona do ISO9001/2000


Yamawa Precision Co. Ltd.( Aizu plant )

Yamawa zdaje sobie sprawę z wpływu przemysłu na środowisko dzięki czemu ciągle wdraża i rozwija technologie przyjazne środowisku.

Data uzyskania / Grudzień, 2002 | Nr licencji / JQA-EM2846 | *Grudzień, 2005 | Przekształcona do ISO14001/2004

Aby zyskać zaufanie ze strony klientów na całym świecie, Yamawa ciągłe udoskonala i wprowadza terminowo produkty wysokiej jakości i dużej wydajności.

Data uzyskania / Czerwiec, 2000 | Nr licencji / JQA-QM5046 | *Grudzień, 2002 | Przekształcona do ISO9001/2000


Yamawa Engineering Co., Ltd.

Pragniemy chronić środowisko dla przyszłych pokoleń, dzięki polityce przyjaznej środowisku naturalnemu.

Data uzyskania / Wrzesień, 2008 | Nr licencji / JQA-3465B

Kładziemy duży nacisk na satysfakcję klienta oraz dalszą poprawę jakości produktów dla naszych klientów.

Data uzyskania / Październik, 2012 | Nr licencji / JQA-QMA1464B


Yamawa TC Center Co.,Ltd.

Pragniemy chronić środowisko dla przyszłych pokoleń, dzięki polityce przyjaznej środowisku naturalnemu.

Data uzyskania / Wrzesień, 2008 | Nr licencji / JQA-3465C

Kładziemy dużą wagę na satysfakcję klienta oraz dalszą poprawę jakości produktów dla naszych klientów.

Data uzyskania / Październik, 2012 | Nr licencji / JQA-QMA14664C


Yamawa International Co.,Ltd.

Chcemy chornić środowisko dla przyszłych pokoleń.

Data uzyskania / Wrzesień, 2008 | Nr licencji / JQA-3465A

Kładziemy duży nacisk na satysfakcję klienta oraz dalszą poprawę jakości produktów dla naszych klientów.

Data uzyskania / Październik, 2012 | Nr licencji / JQA-QMA14664A